Expoziția „Eminescu ilustrat. Incursiune în istoria grafică a operei eminesciene”

Ziua Culturii Naţionale marchează în acest an 173 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii române”. Ca un omagiu adus poetului, al cărui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iaşi și al cărui nume instituția îl poartă cu mândrie și demnitate, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” desfășoară mai multe evenimente sub genericul „Eminescu 173”.

Expoziția „Eminescu ilustrat. Incursiune în istoria grafică a operei eminesciene, realizată de Departamentul Colecții Speciale, este deschisă în perioada 13-31 ianuarie 2023, în sediul central al bibliotecii, în spațiul expozițional de la etajul I, și propune spre vizionare cele mai reprezentative ediții ilustrate ale creației lui Eminescu. Concepută ca o călătorie diacronică prin universul ilustrației de carte eminesciene, expoziția reunește pictori şi graficieni care au trecut prin filtrul propriei viziuni artistice opera „poetului nepereche”, de la cei dintâi – Leonard Salmen, Ary Murnu, Jean Steriadi, Camil Ressu, Al. Poitevin-Scheletti, Theodor Kiriakoff-Suruceanu – până la cei contemporani. Nu lipsesc ediţiile bibliofile, adevărate opere de artă, precum cele ilustrate de Mişu Teişanu, Aurel Bordenache, Ştefan Bouşcă, Ligia Macovei şi nici cărţile pentru copii şi tineret, înfrumuseţate de acuarelele şi desenele surorilor Florica şi Marcela Cordescu, Petre Vulcănescu, Maria Constantin, Elena Boariu-Opriş şi alţii.

 

Proiectul „Colecția digitală Eminescu” (PROEM)

Fondul documentar Mihai Eminescu, edițiile operei eminesciene și traducerile care se află în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” sunt puse, începând cu 15 ianuarie 2022, la dispoziţia publicului în format digital. Proiectul „Colecția digitală Eminescu” (PROEM) inițiat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” se înscrie în programul instituțional de conservare și prezervare a moștenirii culturale și de valorificare a documentelor de patrimoniu, deschizând noi posibilități de cercetare a operei eminesciene. Colecția digitală Eminescu pe care echipa de la Iași o dezvoltă continuu este modalitatea prin care biblioteca pe care poetul a slujit-o necondiționat contribuie la promovarea operei acestuia.