Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române organizează a XXI-a ediție a Simpozionului internațional „Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc”

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” organizează, în cadrul Zilelor Academice Ieșene, a XXI-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”: Interferenţe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc, Iaşi, 21–23 septembrie 2022. Simpozionul se va desfășura online.

Programul simpozionului se găsește pe site-ul institutului, la adresa:https://www.philippide.ro/pages/simpozioane/2022/PROGRAM%202022%20IASI.pdf

La simpozionul din 21–23 septembrie vor fi prezentate 87 de comunicări. Participă specialişti din Croația, Germania, Italia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, SUA, Ucraina. Din România participă cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și masteranzi din Bacău, Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Suceava, Timișoara.

Simpozionul se desfăşoară pe mai multe secţiuni (Lingvistică, Istorie literară, Cultură şi Identitate) urmărind abordarea complexă, interdisciplinară, a temei propuse. Vor fi prezentări de cărți și reviste reprezentative pentru activitatea științifică din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”. O secțiune este dedicată memoriei prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel.