Se prelungește termenul de înscrieri la programul Internship CNE Cernavodă 2022

Societatea Națională Nuclearelectrica, compania națională producătoare de energie electrică, termică și de combustibil nuclear, a lansat Programul de Intership CNE Cernavodă 2022, ca parte a brandului de angajator ‘Nucleu de Excelență’ și a strategiei de formare a unei noi generații de ingineri.

Programul oferă un număr de 27 de locuri pentru absolvenții de studii superioare de licență/master, masteranzi în curs, pe următoarele domenii/specializări: Inginerie electrică; Inginerie energetică; Ingineria sistemelor; Calculatoare și tehnologia informației; Inginerie electronică, Telecomunicații și tehnologii informaționale; Fizică/Fizică tehnologică/Inginerie fizică; Inginerie mecanică; Economie; Chimie/Inginerie chimică.

Programul de internship CNE Cernavodă are ca scop dezvoltarea oportunităților de carieră, identificarea, recrutarea și formarea unei noi generații de specialiști în industria nucleară ca parte a strategiei investiționale până la nivelul anului 2031.

Asigurarea resurselor umane pentru companie prin raportare la proiectele de investiții pe termen mediu și lung este o prioritate pentru Nuclearelectrica. Strategia de investiții a SNN pentru următorii 10 ani are în vederea dezvoltarea a 3 proiecte strategice, retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă, Proiectul reactoarelor 3 și 4, proiectul reactoarelor modulare mici, în valoare de aproximativ 9 miliarde Euro, iar implementarea programului de internship la CNE Cernavodă contribuie la creșterea unei noi generații de nucleariști, prin atragerea, retenția și formarea tinerilor din România, prin valorificarea potențialului acestora.

Cele 27 de locuri din programul de internship sunt alocate astfel:

Departament/Compartiment Nr. locuri
Serviciul Sisteme Digitale si Echipamente I&C RT U1 1
Serviciul Radioprotectie si Securitatea Muncii RT U1 1
Departamentul Instalatie Detritiere 2
Serviciul Componente Electrice si I&C Active 1
Serviciul Analize de Securitate Nucleara 3
Serviciul Autorizari si Fiabilitate 3
Biroul Administrare Securizare IT 1
Biroul Dezvoltare Administrare Aplicatii IT 2
Biroul Receptie Produse 1
Serviciul Tehnic Radioprotectie 1
Serviciul Sisteme Electrice 1
Serviciul Suport Proiectare 1
Grup Cercetare Piata Produse 3
Grup Documentare Achizitie Produse 1
Serviciu Achizitii Produse 2
Serviciul Administrativ 1
Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport 1
Serviciul Coordonare Programe de Investitii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19.09.2022, ora 16:00. Probele de evaluare constau în evaluarea dosarelor candidaților-probă eliminatorie care constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat si Interviul professional-probă la care vor participa doar candidații declarați admisi pentru interviu.

Programul de internship CNE Cernavoda 2022 incepe la data de 17.10.2022, are o durată de 4 luni, iar programul de lucru este de 40 ore/săptămână sau 20 ore/ săptămână pentru masteranzii în curs. Indemnizația lunară brută este de 3825 lei pentru un program de 40 ore/săptămână si 1913 lei pentru un program de 20 ore/ săptămână.

Pentru înscrierea în programul de internship CNE Cernavodă 2022, vă rugăm să accesați linkul: Loc de munca: Programul Internship/2022 – Nuclearelectrica, să apelați numărul de telefon 0241802161 sau să solicitați informații pe adresa de e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.