Precizări privind sesiunea specială de evaluare din perioada 29 august – 10 septembrie 2022 la Facultatea de Drept a UAIC

Având în vedere articolele care au apărut în presă referitoare la sesiunea specială de evaluare din perioada 29 august – 10 septembrie la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) face următoarele precizări:

  • Structura anului universitar 2021-2022 a fost stabilită prin hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 2 din data de 24.06.2021. În respectiva hotărâre, se precizează că în perioada 29 august – 11 septembrie va fi organizată o sesiune specială de evaluare (examinări, reexaminări, măriri) și o sesiune specială de finalizare a studiilor. Structura anului universitar este publicată pe site-ul UAIC aici: https://www.uaic.ro/studii/structura-anului-universitar/ și pe site-ul Facultății de Drept aici: http://laws.uaic.ro/files/docs/structura/structura_an_universitar_2021_2022.pdf
  • În ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 14 din data de 20.01.2022 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență / diplomă, disertație și absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023), în care, la capitolul III.1, art. 6, se precizează faptul că sesiunea specială de examene de finalizare a studiilor din septembrie 2022 este dedicată studenților care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2021/2022 și pentru studenții care, din motive medicale, nu au putut susține examenul de licență în sesiunea iulie 2022. Documentul este public și afișat pe site-ul UAIC aici: https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/SS_Reg-finalizare-studii_2022-BECA.pdf și pe site-ul Facultății de Drept: http://laws.uaic.ro/files/docs/norme/regulament_organizare_examen_licenta_disertatie_iul_2022_sep_2022_feb_2023.pdf
  • În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC nr. 1 din data de 22.06.2022 s-a decis ca sesiunea de examene din perioada 29 august – 11 septembrie 2022, prevăzută în structura anului universitar 2021-2022, să fie destinată studenților care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2021-2022 și studenților care, din motive medicale întemeiate, nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrului II, indiferent de anul de studiu. Sesiunea specială de evaluare din perioada august – septembrie a fost implementată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași începând cu anul universitar 2009-2010, pentru a oferi studenților care desfășoară mobilități ERASMUS în semestrul al doilea posibilitatea de a-și susține examenele și a finaliza studiile;
  • Consiliile Facultăților nu pot lua decizii care să modifice hotărâri ale Senatului UAIC și ale Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (BECA) al UAIC.