Institutul Diplomatic Român scoate la concurs posturi vacante

Institutul Diplomatic Român (IDR) organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată (cu normă întreagă, 8 ore/zi, 5 zile/săptămână) a 3 posturi vacante.

Concursul se va desfășura la sediul IDR.

În funcție de numărul de candidați și condițiile impuse de lege pentru combaterea răspândirii virusului SARS COV 2, probele de examen se pot desfășura în mai multe grupe. Orele și sălile de concurs vor fi afișate în datele de 13 decembrie 2021, respectiv 20 decembrie 2021, la avizierul IDR și pe pagina www.idr.ro

Încadrarea personalului se va face pe funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe astfel:

 1. I) În cadrul Direcției Furnizare Expertiză (DFE):
 • 1 post de Referent relaţii II, studii superioare
 1. II) În cadrul Direcției Formare Profesională Contabilitate și Logistică (DFPCL):
 • 1 post Curier I, studii medii
 • 1 post Referent relații II, studii superioare

Regulamentul cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor/funcțiilor de execuție vacante din IDR privind organizarea şi desfăşurarea concursului, cerinţele generale și cerințele specifice fiecărui post, bibliografia, probele concursului sunt afişate la sediul IDR din Bd. Primăverii nr.17, Sector 1, Bucureşti şi postate pe site-ul instituţiei la adresa: www.idr.ro.

 

Calendarul concursului:

 • Dosarele de înscriere se depun online la adresa de e-mail: concurs2021@idr.ro, în perioada:24 noiembrie – 09 decembrie 2021, inclusiv (până la ora 16.00). Dosarele primite după această perioadă nu vor fi luate în considerare.
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor de către comisiile de concurs se va efectua în 10 decembrie 2021;
 • Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare și a listei candidaților eligibili: 13 decembrie 2021;
 • Depunere de observații scrise ale candidaților respinși: 14 decembrie 2021;
 • Răspuns la observațiile scrise ale candidaților respinși: 15 decembrie 2021;
 • Susținerea probei scrise: 16 decembrie 2021;
 • Verificarea lucrărilor scrise de către comisiile de concurs: 17 decembrie 2021;
 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17 decembrie 2021;
 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisa: 20 decembrie 2021;
 • Soluționarea contestaţiilor la proba scrisa: 21 decembrie 2021;
 • Afișare răspuns contestații: 21 decembrie 2021;
 • Susținere interviu: 22 decembrie 2021;
 • Afişarea rezultatelor pentru interviu: 22 decembrie 2021;
 • Afișarea rezultatelor finale și a listei candidaților admiși: 22 decembrie 2021.

 

Mai multe informații despre condițiile de concurs pot fi consultate în anunțul oficial.