Francofonia în (inter)acțiune: mărturii și mobilități studențești – eveniment online

Francofonia în (inter)acțiune: mărturii și mobilități studențești

10 decembrie 2021, 18.00, online

(La version française suit.)

Studenții francofoni de nivel licență/masterat/doctorat din toate țările/universitățile/specializările sunt invitați să participe online la o seară informală dedicată schimbului de experiență francofonă și împărtășirii unor tradiții legate de Crăciun și de sărbătorile de iarnă.

SECȚIUNI (se pot alege una sau mai multe):

 1. POEZIE (SAU ALT TEXT) DE CRĂCIUN / DE IARNĂ (de preferință, în limba franceză, fiind însă acceptate și alte limbi; în versiune audio sau video; textul scris și eventuala traducere în franceză vor fi transmise împreună cu înregistrarea).
 2. CÂNTEC DE CRĂCIUN / DE IARNĂ (de preferință, în limba franceză, fiind însă acceptate și alte limbi; în versiune audio sau video; textul scris și eventuala traducere în franceză vor fi transmise împreună cu înregistrarea).
 3. SCRISOARE (ORIGINALĂ) CĂTRE MOȘ CRĂCIUN (în franceză, citită în versiune audio sau video; textul scris va fi transmis împreună cu înregistrarea).
 4. REȚETĂ DE CRĂCIUN / DE IARNĂ (înregistrare video originală a pregătirii unui preparat culinar tradițional, cu explicații în limba franceză).
 5. MOBILITATEA MEA (FRANCOFONĂ) ÎN STRĂINĂTATE, oficială sau privată (narațiune în limba franceză, în versiune video; durată maximă: un minut).

DATA LIMITĂ a trimiterii înregistrărilor pe mail (cru.uaic@gmail.com) sau pe Facebook (www.facebook.com/cru.uaic): joi, 09/12/2021, ora 20.00 (GMT+2).

DETALII indispensabile: prenumele+numele, țara, universitatea, facultatea, specializarea, nivelul+anul de studii.

ORGANIZATOR:

Centrul de reușită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC)

PARTENERI:

 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
 • Centrul de reușită universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (CRU TUIASI(
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (CRU UMPh)
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (CRU USAM)
 • Catedra de Limba și literatura franceză, Facultatea de Litere, UAIC
 • Lectoratul Francez, Facultatea de Litere, UAIC
 • Centrul de Studii Canadiene din Iași (CSC)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Institutul Francez din România la Iași
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ)
 • Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI)

Detalii de conectare (Webex):

Vineri, 10 decembre 2021, 17:45 (UTC+02:00)

Linkul de conectare: bit.ly/3IqWUjc

Numărul evenimentului: 2734 495 9860

Parola evenimentului: rWaqsnQk385 (79277675 de pe telefon)

Înscriere obligatorie (în momentul conectării)

 

Pagina Facebook a evenimentului:

https://fb.me/e/1wLYPCCf3

 

Contact:

cru.uaic@gmail.com

www.facebook.com/cru.uaic

 

La francophonie en (inter)action : parole et mobilité étudiantes

Vendredi, 10/12/2021, 18h00 (UTC+2), en ligne

Les étudiants francophones (en licence/master/doctorat) de tous les pays et de toutes les universités/spécialisations sont invités à participer en ligne à une soirée informelle informative et collaborative, d’échange d’expérience francophone et de partage de traditions liées à Noël et aux fêtes d’hiver.

SECTIONS (un ou plusieurs choix possibles) :

 1. POÈME (OU AUTRE TEXTE) DE NOËL / D’HIVER (en français, de préférence, mais d’autres langues sont aussi acceptées ; en version audio ou vidéo ; le texte écrit et l’éventuelle traduction française écrite seront transmis avec l’enregistrement)
 2. CHANT DE NOËL / CHANSON D’HIVER (en français, de préférence, mais d’autres langues sont aussi acceptées ; en version audio ou vidéo ; le texte écrit et l’éventuelle traduction française écrite seront transmis avec l’enregistrement)
 3. LETTRE (ORIGINALE) AU PÈRE NOËL (en français, lue en version audio ou vidéo ; le texte écrit sera transmis avec l’enregistrement)
 4. RECETTE DE NOËL / D’HIVER (enregistrement vidéo original de la préparation d’un plat traditionnel, avec des explications en français)
 5. MA MOBILITÉ (FRANCOPHONE) À L’ÉTRANGER, officielle ou privée (récit en français, en version vidéo ; durée maximale : 1 minute)

DÉLAI d’envoi des productions par mail (cru.uaic@gmail.com) ou par Facebook (https://www.facebook.com/cru.uaic) : jeudi, 09/12/2021, 20h00 (GMT+2).

COORDONNÉES indispensables : prénom+nom, pays, université, faculté, spécialisation, niveau+année d’études.

ORGANISATEUR :

Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC)

PARTENAIRES :

 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Technique Gheorghe Asachi, Iași (CRU TUIASI)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université de Médecine et Pharmacie Grigore T. Popa, Iași (CRU UMPh)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université des Sciences de la Vie Ion Ionescu de la Brad, Iași (CRU USAMV)
 • Département de Français, Faculté des Lettres, UAIC
 • Lectorat Français, Faculté des Lettres, UAIC
 • Centre d’Études Canadiennes de Iași, Roumanie (CSC)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Association des Étudiants Francophones de Iași, Roumanie (ASFI)
 • Association des Étudiants Journalistes de Iași, Roumanie (ASJ)
 • Association Médicale des Étudiants Francophones de Iași, Roumanie (AMSFI)

 

Détails de connexion (Webex) :

Vendredi, 10 décembre 2021, 17:45 (UTC+02:00)

Lien de l’événement : bit.ly/3IqWUjc

Numéro de l’événement : 2734 495 9860

Mot de passe de l’événement : rWaqsnQk385 (79277675 à partir des téléphones)

Inscription obligatoire (au moment de la connexion)

 

Page Facebook de l’événement :

https://fb.me/e/1wLYPCCf3

 

Contact :

cru.uaic@gmail.com

www.facebook.com/cru.uaic