A început selecția studenților pentru Bursele Rotary Academica

Pentru al patrulea an consecutiv, studenții care provin din medii defavorizate, dar care fac dovada excelenței academic și o înaltă motivație pentru studiu, prin rezultate la învățătură foarte bune, sunt susținuți financiar de către Clubul Rotary Iași Curtea Domnească. Programul BURSELE ROTARY ACADEMICA se adresează tinerilor care provin din familii cu situații financiare precare, dar care dovedesc faptul că depun eforturi susținute pentru a dobândi un succes școlar înalt.

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru programul de burse Rotary ACADEMICA. Proiectul se adresează studenților din anul 1 și 2 de facultate, cu situație materială modestă, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din Iași. Termenul limită de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2021.

Valoarea anuală a ajutorului financiar este 10.000 de lei, banii urmând să fi oferiți pe durata unui an universitar. Condițiile de admitere presupun ca studentul candidat să facă dovada unor rezultate școlare foarte bune, dar și a situației financiare deficitare. De asemenea, candidații trebuie să pregătească o scrisoare de motivație sau un eseu auto-evaluativ, ilustrativ pentru motivele pentru care solcită această bursă.

Candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor participa, în etapa finală de selecție, la un interviu cu echipa proiectului nostru.

„Programul Bursele Rotary ACADEMICA împlinește anul acesta 4 ani de desfășurare neîntreruptă și include deja, 40 de tineri pe care i-am susținut financiar, dar, mai important i-am mentorat în spirit rotarian pentru o viață frumoasă în folosul lor și al comunității în care trăiesc. Programul nu este doar  un program social, ci este unul de recunoaștere și încurajare  a  realizării personale prin muncă onestă și responsabilă. ”Vrem să vedem în tinerii candidați valorile în care Rotary crede: implicare, perseverență, altruism și, nu în ultimul rând, excelență”, declară Dan ZAHARIA, președintele Clubului Rotary Iași Curtea Domnească, în mandatul 2021 – 2022.

 

În ce constă bursa?

Bursa oferită va fi de 1.000 de lei pe lună și va putea acoperi cheltuielile de cazare la cămin, masa la cantină, cărți sau manuale de studiu, tabere de studiu etc. timp de 10 luni. De asemenea, bursierii vor beneficia de Programul de mentorat, adică fiecărui student îi va fi desemnat un membru Rotary, care va avea obligația de a îndruma și de a sprijini activitatea studentului, atât școlară cât și extrașcolară, pe toată perioada în care studentul se află în programul Bursele Rotary Academica.

 

Dosarul de selecție

Bursele Rotary Academica se adresează studenților (anul 1 si 2 de facultate), cu o situație financiară modestă, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din Iași.

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să  cuprindă:

  • Cererea de înscriere (informală);
  • Un eseu de 2 – 3 pagini, în care studentul să-și creioneze personalitatea, cine este el și să ne convingă că se potrivește cu solicitările programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile împărtășite, principiile după care se ghidează în viață, o descriere a activităților extrașcolare pe care le-a desfășurat, implicarea în diferite proiecte comunitare, planurile de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudinea civică etc;
  • Recomandare din partea unei persoane reprezentative (cineva din comunitate sa de referință,  profesor, preot sau cineva cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz trebuie furnizate adresa de mail și un număr de telefon a acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior.
  • Foaia matricolă (din care să rezulte situaţia şcolară din perioada liceului și a anului precedent din facultate  (acolo unde este cazul), precum şi notele obţinute la bacalaureat;
  • Adeverinţă (ex. de la locul de munca al parintilor) din care să rezulte veniturile familiei.

Dacă vor fi necesare și alte date / documente candidații fi contactați ulterior.

 

Termen limită

Candidații interesați pentru admiterea în acest program trebuie să transmită dosarul completând formularul.

Termenul limită de depunere a dosarului este 1 octombrie 2021. Un răspuns din partea clubului nostru dacă candidații au fost selectionați pentru următoarea etapă, cea de interviu, va fi trimis în perioada 15-20 octombrie.