Tabere de vară pentru studenți

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au posibilitatea de a se înscrie în programul național de tabere studențești organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.

Pentru anul 2021, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-au fost repartizate 160 locuri.

Taberele studențești se vor desfășura pe parcursul lunii august la mare, la munte și în Delta Dunării.

Conform Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

  1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
  2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență sau la programul de studii masterat;
  3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarna, în cazul studenților din anul I);
  4. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

Termenul limită până la care studenții pot depune cererea este 11 iulie 2021.

Pentru mai multe detalii despre procesul de selecție și despre modalitățile de depunere a cererii individuale pentru ocuparea unui loc puteți consulta Metodologia privind organizarea taberelor studențești de anul acesta.