Rezultatele selecției studenților pentru call center-ul Student la UAIC

Comisia de selecție a studenților constituită în vederea acordării burselor pentru participarea la Activitatea 3: Facilitarea parcurgerii procedurii de înscriere la facultate prin înființarea unui Call Center Student la UAIC cu implicarea studenților, din cadrul proiectului FDI – Șanse egale la educație – echitate în societate! (SE3S), CNFIS-FDI-2021-0489 anunță publicarea listei studenților selectați.
Lista poate fi consultată aici.