Program internațional de formare în cadrul proiectului TELESPA

În perioada 18 iunie – 3 iulie 2021, în cadrul proiectului internațional strategic TELESPA (proiect ERASMUS+  2018-1-RO01-KA201-049545), se va derula programul internațional de formare „Învățare experiențială și didactici aplicate pe spații de învățare”, la care vor participa peste 200 de cadre didactice din România, Turcia, Portugalia și Letonia.

Cursul, oferit gratuit, dezvoltă 5 module cu o tematică teoretică și practic-aplicativă variată, legată de nevoile de atașament și de crearea unui mediu securizant de învățare pentru copil, aspecte istorice și ipoteze teoretice asupra spațiilor de învățare, învățarea experiențială, precum și de proiectarea și implementarea materialelor senzoriale și evaluarea impactului acestora asupra procesului de învățare.

În cadrul proiectului coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul acestui program de formare, este vizată îmbunătățirea competențelor transversale și profesionale ale cadrelor didactice din domeniul educației timpurii și din învățământul primar, prin integrarea unor abordări pedagogice inovatoare privind învățarea experiențială și spațiile de învățare, ca instrumente educaționale deschise.