Studenții se pot înscrie la activitățile derulate în cadrul call center-ului Student la UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță deschiderea procedurii de recrutare și selecție a 30 de studenți care să asigure desfășurarea activității de facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere sesiunea iulie – septembrie 2021, în cadrul proiectului Șanse egale la educație – echitate în societate! (SE3S), finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021.

Studenții participanți la activitate vor beneficia de o bursă în valoare de 580 lei * 2 luni pentru sesiunea admitere iulie 2021 și septembrie 2021 (total 1160 lei).

Proiectul își propune promovarea ofertei educaționale a UAIC prin campanii de comunicare generală și comunicare focalizată pe elevii din grupuri defavorizate prin facilitarea parcurgerii procedurii de înscriere la facultate prin înființarea unui Call Center Student la UAIC cu implicarea studenților. Call center-ul va funcționa pe perioada admiterii în intervalul 5-25 iulie și 6-9 septembrie și va oferi informații privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere.

Mai multe detalii despre procedura de selecție și conținutul dosarului de participare puteți citi aici.

De asemenea, puteți descărca Cererea și Grila de autoevaluare necesare completării dosarului de participare.