Simpozionul Internațional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediția a X-a

În perioada 3-5 iunie 2021, se va desfăşura online, via ZOOM, ediţia a X-a a Simpozionului Internaţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Specialişti în studii biblice din diferite centre universitare din ţară şi din străinătate vor dezbate diferite aspecte ale problematicii complexe a editării, traducerii, circulaţiei şi receptării textelor sacre în limba română şi în alte limbi, vechi sau moderne.

Sesiunea inaugurală va include un moment dedicat studiilor biblice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, urmat de două conferinţe plenare. Între conferenţiari se numără unii dintre cei mai importanţi specialişti în filologie biblică: prof. dr. Emanuel Tov (Hebrew University of Jerusalem) şi prof. dr. Giorgio Ziffer (Università di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-orientale). La finalul sesiunii de deschidere vor fi lansate volumele: Sfântul Atanasie cel Mare, Tâlcuiri la Psalmi, Iaşi, Editura Doxologia, 2021; Sfântul Chiril al Alexandriei, Tâlcuire la Psalmi, Iaşi, Editura Doxologia, 2021; Biblia după textul ebraic. Numerii. Deuteronomul, Bucureşti, Editura Humanitas, 2021.

Programul simpozionului poate fi consultat aici.

Mai multe detalii puteți afla de pe pagina oficială a evenimentului.