Guvernul României organizează concursul cu tema „OpenGov Influencer”

Începând cu anul 2011, Guvernul României este membru al inițiativei internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP), afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței, încurajarea participării civice la viața publică și folosirea noilor tehnologii în administație.

În acest context, Guvernul României organizează anual proiectul „Săptămâna Guvernării Deschise”, acțiune ce are loc la nivel global, inițiată și promovată în statele membre OGP. Cu această ocazie, reprezentanți ai guvernului, experți ai societății civile și mediului academic, au prilejul de a face schimb de idei pentru a găsi soluții și a se angaja în creșterea nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.

În acest an, Secretariatul General al Guvernului organizează concursul cu tema OpenGov Influencer la care sunt invitați să se înscrie tineri interesați, până la data de 7 mai 2021. Prin organizarea acestui eveniment, Guvernul României urmărește creșterea gradului de informare și implicare a tinerilor cu privire la valorile și principiile guvernării deschise prin încurajarea utilizării noilor tehnologii digitale pentru promovarea acestora.

Tinerii sunt invitați să promoveze în mod inovativ valorile și principiile guvernării deschise, prin realizarea unui scurt material video (maxim 1 minut). Clipurile pot fi realizate în stil vlog, prin ilustrarea de animații grafice, sau orice altă metodă creativă aleasă de participanți. Materialul va aborda, într-un mod prietenos și inovativ, subiecte precum:

  • Guvernarea deschisă în România (mecanisme, cadrul legal, drepturi și obligații, etc.);
  • Open Government Partnership (particularități, istoric, contribuții, etc.);
  • Guvernarea deschisă ca motor la inovării în sectorul public;
  • Dreptul fundamental al cetățenilor de a avea acces la informații;
  • Guvernare participativă – implicarea cetățenilor la decizia publică;
  • Metode inovative de comunicare a informațiilor publice;
  • Alte subiecte conexe celor anterior menționate.

Înscrierea se realizează prin transmiterea de materiale video la adresa de e-mail: guvernare.deschisa@gov.ro, în perioada 2 aprilie – 7 mai 2021. Înscrierea este condiționată de completarea și trimiterea formularului de consimțământ, pe care îl puteți descarca aici.

Cele mai creative clipuri de promovare a valorilor guvernării deschise vor fi selectate și integrate într-o campanie de informare publică destinată cetățenilor, desfășurată în Săptămâna Guvernării Deschise – OpenGovWeek – (17 – 21 mai), prin canale oficiale.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul oficial.