Două apariții editoriale care abordează valorizarea potențialului cultural european prin intermediul turismului

Două cărți interesante din punct de vedere al temei abordate, interpretarea moștenirii culturale pentru turism, au fost publicate la Editura Universității de Științe Economice din Praga. Realizate în cadrul proiectului “Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism (MIECAT)”, cele două lucrări se constituie în ghiduri teoretice și practice pentru studenți, companii de turism, manageri interesați de modul în care poate fi valorificată moștenirea culturală europeană prin atracții turistice, astfel încât să fie atinse obiectivele de sustenabilitate a turismului, prin păstrarea și îmbogățirea acestei moșteniri pentru generațiile viitoare, dar și crearea de beneficii pentru toți stakeholderii afectați de deciziile privind dezvoltarea turismului.  Pot fi găsite aici răspunsuri la întrebări ca: Ce înseamnă moștenirea culturală europeană și turismul cultural? Ce presupune interpretarea moștenirii culturale? Care sunt metodele și tehnicile ce pot fi utilizate astfel încât turiștii să fie atrași la un sit cultural și să înțeleagă semnificația autentică a acestuia? Cum poate contribui interpretarea la păstrarea și îmbogățirea moștenirii culturale existente? Ce beneficii aduce interpretarea moștenirii culturale pentru turiști, pentru companii, comunitate locală și alți stakeholderi implicați?

Lucrările includ contribuțiile membrilor echipei din cele șase universități europene implicate în proiectul MIECAT, finanțat prin programul Erasmus+, K2 – Strategic Partnership: Universitatea de Științe Economice din Praga (coordonator), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Schwerin-Germania, University of Applied Sciences Fachhochschule Burgenland – Austria, Universidad Europea – Madrid și University of Economics – Bratislava.

Din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, echipa a fost constituită din cadre didactice de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și de la Facultatea de Geografie și Geologie.

Proiectul MIECAT s-a desfășoară în perioada 2017– 2020 și a avut drept obiectiv general elaborarea unui nou curs privind Metodologia de interpretare a moștenirii cultural-europene prin intermediul atracțiilor turistice.