Studenții UAIC se pot înscrie în proiectul Start experiență – START.EXE până pe 16 decembrie

Proiectul „Start experienţă – START.EXE” anunță un nou calendar de înscriere pentru studenții interesați să acumuleze experiență profesională:

  • 07 decembrie – 16 decembrie 2020: Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se vor depune electronic până la data de 16.12.2020 prin completarea formularului de înscriere și a documentelor care alcătuiesc dosarul de înscriere și transmiterea acestora pe e-mail, semnate olograf și scanate la adresa start.exe@uaic.ro sau se vor depune fizic la Clădirea Universității de pe strada Lascăr Catargi nr. 54, la intrarea în sediu, unde va fi o cutie specială pentru depunerea dosarelor de candidatură.

  • 17 decembrie – 21 decembrie 2020: Selecția grupului țintă și comunicarea rezultatelor

Selecția grupului țintă se realizează de către  comisia de selecție a candidaturilor, pe baza grilei de evaluare. Rezultatele vor fi comunicate individual fiecărui candidat, pe adresa de e-mail a acestuia furnizată la înscriere. Depunerea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preliminare, pe adresa de e-mail start.exe@uaic.ro. Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de contestații, în termen de 24 de ore de la depunere.

Rezultatele finale vor fi comunicate individual fiecărui candidat, până la data de 22.12.2020.

 

În cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE”, cei 325 de studenți selectați în cei 2 ani de proiect vor beneficia de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, prin dobândirea de competenţe practice, în vederea creşterii oportunităţilor de angajare. Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii şi vor participa la stagii de practică, care vor fi corelate cu planurile de învăţământ pentru fiecare facultate.

Candidații selectați vor pacurge două module de formare în cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE”. Primul modul constă în participarea la sesiuni de training precum „Managementul carierei” sau „Educație juridică în antreprenoriat”, dar și la un bootcamp cu o durată de 3 zile, dedicat orientării în carieră. Cel de-al doilea modul presupune participarea la sesiunea de training „Formare de competențe antreprenoriale”, întocmirea unui plan de afaceri și participarea la concursul de planuri de afaceri. În urma participării la concurs vor fi premiate 10 planuri de afaceri, realizate individual sau în grup, cu câte un premiu în valoare de 2000 de lei fiecare. De asemenea, studenții din grupul țintă vor efectua un stagiu de practică la una dintre companiile din România partenere în cadrul proiectului, vor participa la evenimente de carieră și se vor putea înscrie pentru unul dintre cele 30 de stagii de practică oferite de companii din străinătate.

Detalii despre conținutul dosarului de cadidatură și condițiile de eligibilitate pot fi consultate în Metodologia privind selecția membrilor grupului țintă la activitățile proiectului „Start experiență- START. EXE”. Anexele la metodologie pot fi descărcate de AICI și AICI.

Model CV Europass

Model Scrisoare de motivație