Conferința științifică „Fațetele multiple ale creației lui Kamal Abdulla în contextul literaturii universale”

Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Catedra de Filologie rusă de la Universitatea – parteneră „Lev Gumiliov” din Nur Sultan, Kazahstan organizează online în data de 26 noiembrie, începând cu ora 9.00, conferința științifică „Fațetele multiple ale  creației lui Kamal Abdulla în contextul literaturii universale”, dedicată celei de-a 70-a aniversări a  Scriitorului Poporului din Azerbaidjan Kamal Abdulla.  La conferința care se va desfășura pe platforma Google Meet, vor participa  profesori, doctoranzi, masterat și studenți de la Universitatea Națională Eurasiatică „Lev Gumilev”, (Kazahstan), Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, (Rusia), Universitatea Tehnică din Brest, (Belarus), Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova), Universitatea Sukhumi din Tbilisi, (Georgia), Universitatea din Sumî (Ukraina) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Participanții la conferință au acordat o atenție deosebită creației lui Kamal Abdulla, romanelor sale Câmpia Vrăjitorilor și Manuscris incomplet, precum și problemelor legate de literatură și dialogul culturilor. În cadrul conferinței au fost anunțate două secțiuni: 1. Receptarea și interpretarea creației lui Kamal Abdullah și 2.Cultura ca factor de unitate a lumii moderne. Lucrările vor fi susținute în în limbile rusă, română și engleză. Subiectele propuse de către participanți sunt interesante și diverse: participanții vor discuta despre percepția  creației scriitorului Poporului din Azerbaidjan Kamal Abdulla în contextul dialogului dintre culturi și literaturi.

Studenții UAIC, participanți la cursul de Multiculturalism azer din cadrul facultății de Litere, se vor întâlni cu scriitorul Kamal Abdulla în cadrul unei  „mese rotunde” în regim on-line. Pentru scriitorul din Azerbaidjan, propus la Premiul Nobel pentru literatură în 2012, studenții  au pregătit  mai multe  întrebări pe temele care îi interesează: despre scriitor și creație, despre romanul „Câmpia Vrăjitorilor”, despre tineri și problemele societății contemporane, despre relațiile culturale româno-azere. Masa rotundă va avea loc pe 26 noiembrie 2020, începând cu ora 15.00 pe platforma Google Meet: https://meet.google.com/psx-vkye-kqt