INCDSB/CCB angajează Asistent Cercetare Științifică

Grupul de Biologie și Ecologie Moleculara din cadrul Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” (Piatra Neamț), sucursala a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, angajează Asistent Cercetare Științifica (ACS). Contractul inițial va fi de 12 luni urmând a fi transformat într-un contract de munca pe perioada nedeterminată.

Profilul candidaților: absolvenți de master sau masteranzi (preferabil Genetica Moleculara sau Biotehnologii microbiene și celulare). Programul de lucru va permite finalizarea studiilor deja începute.

Angajarea pe perioada nedeterminata este condiționata de relocarea în Piatra Neamț și de efectuarea ulterioara a unui stagiu doctoral complet (minim 3 ani) în străinătate.

Cerințe minime obligatorii: rezultate academice bune (media peste 9), cunoștințe de operare a computerului și de limba engleză, disponibilitate de a lucra în echipă și de a asimila cunoștințe și tehnici analitice moleculare noi.

Desfășurarea activităților în cadrul grupului obligă la specializare permanentă și intensivă prin participarea la cursuri și stagii de cercetare teoretică și practică în străinătate (inclusiv pe durata studiilor universitare, prin burse Erasmus+, SEE, etc.).

Persoanele interesate sunt rugate să-și exprime intenția printr-un mesaj, însoțit de un CV detaliat (titlurile lucrărilor de licență/dizertație – susținute sau în pregătire, mediile anilor/cursurilor finalizate, etc.) la adresa cichim@hotmail.com

Dr. Mihael Cristin ICHIM (responsabil grup)

Grupul este:

Membru in International Barcode of Life Consortium (iBOL) și partener în proiectul BIOSCAN (2019-2025) (http://ibol.org)

Coordonator național al Acțiunii COST “Genome editing in plants – a technology with transformative potential” (PlantEd) (CA18111) (2019-2023) (https://plantgenomeediting.eu/)

Proiecte de cercetare majore anterioare ale grupului:

EEA Grants: “Molecular authentication of complex herbal food supplements for safety and efficacy” (PhytoAuthent) (2014-2017) (http://phytoauthent.webs.com)

EC FP7: “Assessing and monitoring the impacts of genetically modified plants on agro-ecosystems” (AMIGA) (2011-2016) (www.amiga.enea.it)

 

Link-uri utile:

Grupul de cercetare: http://molbioecogroup.webs.com

DNA barcoding laboratory: https://erris.gov.ro/DNA-Barcoding

CCB “Stejarul” Piatra Neamț: www.ccb-stejarul.ro

INCDSB București: www.incdsb.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.