HIDROELECTRICA S.A. oferă 37 burse private de studii elevilor și studenților

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunță organizarea selecției pentru acordarea unui numar de 37 de burse private de studii elevilor și studenților înscriși la cursuri de zi, pe teritoriul României.

– 4 burse pentru studenți de la facultăți cu profil de Economic, Juridic, IT:, astfel: 

 • 1 loc pentru specialitatea Finanțe bănci/ contabilitate/ management economic în cadrul Executiv Hidroelectrica –Departament Financiar & Contabilitate
 • 1 loc pentru specialitatea IT în cadrul Executiv Hidroelectrica – Departament IT & Comunicații
 • 1 loc pentru specialitatea Management resurse umane în cadrul Executiv Hidroelectrica – Departament Resurse Umane
 • 1 loc pentru specialitatea Drept în cadrul Executiv Hidroelectrica – Departament Juridic.

– 16 burse pentru studenți de la facultăți cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic și electromecanic:

 • 1 loc pentru specialitatea mașini hidraulice/electromecanic în cadrul ExecutivHidroelectrica-Departament Mentenanță;
 • 3 locuri pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Bistrița;
 • 3 locuri pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Curtea de Argeș;
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Hațeg;
 • 5 locuri pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Porțile de Fier;
 • 2 locuri pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Râmnicu Vâlcea;
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/hidroenergetică/electrotehnică în cadrul SH Sebeș.

– 4 burse pentru studenți de la facultăți cu profil de constructii hidrotehnice, câte 1 loc pentru fiecare din locațiile: a) Executiv Hidroelectrica – Departamentul UCCH și Mentenanță Construcții; b) SH Curtea de Argeș –UHE Buzău (pentru amenajarea hidroenergetică Siriu-Nehoiașu); c) SH Cluj (pentru amenajarea hidroenergetică Rastolita); d) SH Porțile de Fier –UHE Tg-Jiu (pentru amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Bumbești-Livezeni).

– 13 burse pentru elevi din învățământul tehnic preuniversitar cu profil energetic, electrotehnic și electromecanic:

 • 2 locuri pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Bistrița
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Cluj
 • 2 locuri pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Curtea de Argeș
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Curtea de Argeș – UHE Buzău
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Hațeg
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Porțile de Fier
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Râmnicu Vâlcea
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Râmnicu Vâlcea – UHE Slatina
 • 2 locuri pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Sebeș
 • 1 loc pentru specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică în cadrul SH Sebeș – UHE UHE Sibiu.

Bursele private de studii se acordă de Hidroelectrica în conditiile Legii nr. 376/2004 actualizate și ale Ordinului nr. 1759/2004 privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a acesteia, pentru persoane fizice române aflate în calitate de:

 • elevi înscriși la cursurile de zi ale liceelor sau colegiilor cu profil tehnologic, pe teritoriul României, începand din anul III de studii (clasa a XI-a);
 • studenți înscriși la cursuri universitare de zi, pe teritoriul României, începand din anul II de studii.

Condiții obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție:

 • solicitantul trebuie să fie persoana fizică română

o    student al unei instituții de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile menționate și să îndeplinească toate condițiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicită bursa;

o    elev al unui liceu/colegiu tehnologic, înscris la cursurile de zi la una din specialitățile menționate și să îndeplinească toate condițiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicită bursa;

 • solicitantul trebuie să faca dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul studenților, sau a anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul elevilor;
 • media de absolvire de către solicitant a anului de studiu anterior solicitarii bursei să fie de minim 8,00 și media la purtare, pentru elevi, 10 (zece).
 • media de absolvire de către solicitant a ultimului an de studiu a fost de minim 8,00 și nota de absolvire a examenului de licență minim 8, acolo unde este cazul.
 • solicitantul nu primește bursă din partea unei societăți, organizații sau instituții de stat – alta decât instituția de învățământ superior la care a fost admis, pentru studenți/alta decât bursa de la Ministerul Educației Naționale, pentru elevi – cu excepția burselor cu caracter social.

În cazul studenților aflați în anii terminali de studii universitare sau de masterat, tema lucrării de licență/disertație trebuie să aibă legătură cu activitatea Hidroelectrica.

Condiții de dorit pentru admiterea la interviul de selecție – dacă este cazul

Solicitanții vor transmite la S.P.E.E.H. Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane/Serviciul Dezvoltare Personal, dosarul de înscriere constituit din:

Data limită de depunerea dosarului de înscriere17.01.2020, ora 12.00.

Neîndeplinirea condițiilor obligatorii, lipsa oricărui document din dosarul de înscriere sau depunerea documentelor după data limită, atrag respingerea înscrierii pentru acordarea unei burse private de studii.

Selecția candidaților pentru acordarea unei burse private de studii se face prin intermediul unui  interviu de selecție. Candidații admiși la interviul de selecție în urma analizei fișelor de înscriere și a documentelor anexate, vor fi anunțați cu privire la locul, data și ora de desfășurare a interviului.

În cadrul interviului de selecție comisia de selecție va avea în vedere cel puțin următoarele criterii:

 • capacitatea de a argumenta alegerea facută din punct de vedere al studiilor și al abilităților practice;
 • interesul și implicarea candidatului pentru continuarea studiilor și reușita în carieră;
 • implicarea în activități extracurriculare;
 • abilitățile de prezentare și susținere a ideilor în fața comisiei de selecție.

Graficul desfășurării procesului de selecție este următorul:

 1. Depunerea dosarelor de înscriere 06.01.2020 -17.01.2020
 2. Analiza fișelor de înscriere și a documentelor anexate 20 -22.01.2020
 3. Comunicarea listei cu candidații admiși pentru interviul de selecție 27.01.2020
 4. Desfășurarea interviului de selecție 28-31.01.2020
 5. Încheierea contractelor de acordare a burselor 03-14.02.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.