Profesori de la F.E.A.A. premiați de către Asociația Facultăților de Economie din România

Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) a acordat premii pentru Literatură de specialitate economică cadrelor didactice ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, după cum urmează:

Premiul I pentru lucrarea Epistemologie şi metodologie în ştiinţe economică, Editura Economică, Bucureşti, 2011, autor prof.univ.dr. Ion POHOAŢĂ, domeniul Economie.

Premiul I pentru lucrarea Costurile de tranzacţie – o abordare instituţionalistă, autor lect.univ.dr. Andreea-Oana IACOBUŢĂ, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2012, domeniul Economie.

Premiul III pentru lucrarea Diversitate culturală în management, autor lect.univ.dr. Angelica-Nicoleta ONEA, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011, domeniul Management.

Aceste premii sunt acordate pentru cea mai reușită carte de specialitate apărută în ultimii trei ani. Lucrarea trebuie să respecte următoarele criterii:

  • să fie publicată într-o editură de prestigiu, acreditată, recunoscută național și internațional;
  • să fie prefațată de un specialist de notorietate în domeniu (de preferat de la o universitate din străinătate);
  • să contina un rezumat într-o limbă de circulatie internaționalî;
  • să fie tipărită într-un număr important de exemplare;
  • să nu fie curs universitar.

 

Asociaţia Facultăţilor de Economie din România reprezintă o asociaţie profesional- ştiinţifică, al cărei scop fundamental constă în susţinerea integrării României în Spaţiul European al Învăţământului şi Cercetării. Militând consecvent pentru sporirea calitativă a procesului didactic şi de cercetare din structurile instituţionale ale învăţământului superior economic din ţara noastră,  AFER îşi propune ca, prin conţinutul activităţilor desfăşurate, să asigure creşterea competenţei profesionale a absolvenţilor din domeniu, corespunzător cu exigenţele mereu sporite ale mediului economic şi social naţional şi internaţional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.