Oportunitate de practică la Departamentul de Management Proiecte

În perioada 30.06 – 30.09.2013 poți face practică la Departamentul Management de Proiecte – Fonduri Structurale.

 

Condițiile care trebuie îndeplinite de candidat pentru a avea acces la stagiu sunt următoarele:

  • este înmatriculat în anul academic 2012-2013 ca student la curs de zi, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • a absolvit cel puţin anul I licenţă;
  • dispune de o cultură generală temeinică;
  • cunoaşte bine limba engleză;
  • are cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows, Internet, baze de date;
  • manifestă o disponibilitate ridicată pentru lucrul în echipă;

 

În urma acestui stagiu vei cunoaște procedurile de accesare a finanțării nerambursabile prin Fonduri Structurale, vei deprinde abilități legate de activitatea specifică managementului de proiect și vei căpăta experiență de bune practici în managementul proiectelor.

 

În vederea procesului de selecţie candidaţii vor transmite până la data de 24.06.2013 ora 10.00 pe adresa maria.sava1908@gmail.com  următoarele documente, în limba română:

– Scrisoare de motivaţie (maximum 2 pagini)

– Curriculum Vitae  (Format Europass)Opo

Leave a Reply

Your email address will not be published.