Cazare în perioada vacanței de vară

În vacanța de vară cazarea se face în căminele C11 și C12 din complexul studențesc “Codrescu”  și în căminul C2 din complexul “Târgușor-Copou”. Tarifele pentru complexul “Codrescu” sunt următoarele:

  • Studenții Universității care solicită cazare pentru desfășurarea unor activități didactice care  nu se încadrează în structura anului universitar :  8 lei / loc / zi,
  • Cadre didactice și alți salariați ai Universității: 8 lei / loc / zi,
  • Studenți / salariați / familiști care păstrează lucrurile în camera încuiată și sigilată: 8 lei / loc / zi,
  • Studenți care solicită cazare pentru alte motive: 15 lei / cameră / zi,
  • Studenți români și străini din afara Universității noastre, inclusive persoanele care-i însoțesc: 20 lei / loc / zi,
  • Alte persoane: profesori ce se prezintă la examenul de definitivat, grad, specializări și însoțitorii acestora: 40 lei / cameră / zi.

Pentru profesori și alte persoane care doresc cazarea în căminul C2, tarifele de cazare sunt următoarele:

  • În cameră cu 2 locuri: 50 lei / loc / zi,
  • În cameră cu 3 locuri: 35 lei / loc / zi,
  • În condiții single în cameră cu două locuri: 75 lei / loc / zi,
  • Studenții și persoanele care solicită cazare pentru desfășurarea unor activități didactice beneficiază de cazare la tariful de 10 lei / loc / zi, prioritate având cei cazați în timpul anului universitar în campusul “Târgușor-Copou”.

Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenții studiilor de licență sau master și însoțitorii acestora care fac mențiunea că “doresc să se înscrie la studii, licență / master / școală doctorală la Universitatea “Al. I. Cuza.” Iași. ” și benefiază de cazare la tariful de 10 lei / loc / zi în campusul “Codrescu” și 15 lei / loc / zi în campusul “Târgușor-Copou”. Familiștii, salariații și doctoranzii cazați în timpul anului universitar 2011 – 2012 beneficiază de tariful de cazare din timpul anului în perioada vacanței de vară.

Leave a Reply

Your email address will not be published.