Workshop studenţesc pe tema „Studenţii definesc viitorul: Universitatea românească în anul 2020”

Data limită pentru trimiterea lucrărilor pentru concurs și pentru înscrierea la workshop s-a prelungit până pe 12 martie. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează workshop-uri studenţeşti, cu premii, pe tema „Studenţii definesc viitorul: Universitatea românească în anul 2020″. Evenimentul se va desfăşura la Iaşi în data de 30 martie 2012.

Tematicile workshop-urilor, grupul ţintă eligibil, înscrierea în competiţie pentru obţinerea unui premiu, elaborarea lucrărilor, participarea la workshop-uri sunt prezentate în Metodologie de organizare a workshop-urilor studenţeşti şi de acordare a premiilor”, document ce poate fi accesat pe site-ul proiectului www.quality.uaic.ro

Evenimentul se desfăşoară la Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi este organizat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Locaţiile şi datele workshop-urilor sunt următoarele:
– Academia de Studii Economice din Bucureşti: 15 martie 2012;
– Universitatea din Bucureşti: 16 martie 2012;
– Universitatea de Vest din Timişoara: 16 martie 2012;
– Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: 23 martie 2012;
– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: 30 martie 2012.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iaş, Tel: 0232/201305, Fax: 0232/201710; e-mail: quality@uaic.ro

Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, purtător de cuvânt sau Alina TROCIN, tel.: 0232 201102 int. 2338, e-mail: alina.trocin@uaic.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.