Joburi pentru absolvenți de Psihologie

S.C. Blue Consulting S.R.L. IAŞI, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Centrul de servicii integrate de ocupare pentru şomeri-SIOS“, ID 76068, Contract de finanţare POSDRU/99/5.1./G/76068, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cu sediul in Str. Niciman, Nr. 2 (incinta centrului comercial AXA, parter), scoate la concurs 3 posturi de

“Consilier de Orientare Profesională”

Descrierea postului: contract de muncă cu timp parţial pe perioadă determinată (20 luni)


Responsabilităţi:

  • indentificarea şi înregistrarea persoanelor care se încadreaza în grupul ţintă al proiectului
  • consilierea profesională a persoanelor aflate în şomaj sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
  • aplicarea de teste psihologice, chestionare de aptitudini şi de orientare profesională
  • orientarea profesională spre un anumit domeniu de activitate, potrivit experienţei profesionale precedente, studiilor şi abilitaţilor
  • realizarea de rapoarte de evaluare pentru fiecare persoana consiliată
  • mediere şi plasare pe piaţa munciiCerinţe:

licenţiat în Psihologie

– cunoştinţe de specialitate în domeniul consilierii în carieră

– bune abilităţi de comunicare

– proactivitate


CV-urile şi scrisorile de intenţie se vor trimite pe adresa de e-mail: iasiblueconsult@yahoo.com sau la nr. de fax: 0232 218 140 până la data de 21.01.2011. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. 0740 662 320, persoana de contact Marinela MARCU.

“Centrul de servicii integrate de ocupare pentru şomeri-SIOS“ este un proiect de informare, orientare si consiliere care se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă. In cadrul proiectului vor beneficia de formare profesionala certificata, 150 de persoane in domeniile consiliere in cariera, manager de proiect (pentru cei cu studii superioare), European Computer Driving Licence, Agent vanzari si Ospatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.