Simpozionul internaţional „Lecturi Studențești”

Simpozionul internaţional Lecturi Studențești a fost iniţiat de către Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi în 2010 şi are menirea de a susţine, dezvolta şi promova cercetarea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor din diferite universităţi ale lumii.

Lecturile Studențești se desfăşoară anual, iar prezenţa poate fi directă, indirectă sau prin Skype. Începînd cu ediţia a V-a, simpozionul internaţional Lecturi Studențești  este organizat împreună cu partenerii Catedrei de Slavistică – Catedra de Filologie rusă a Universităţii Naţionale Euroasiatice „Lev Gumilyov” din Nur Sultan, Kazahstan, Universitatea de Stat din Cerepoveţ, Universitatea „Ion Creangă”, Chişinău, Universitatea de Limbi din Baku, Azerbaidjan,

În urma celor șase ediţii ale simpozionului internaţional Lecturi Studențești au fost elaborate primele două volume Lecturi Studențești. Calea studenţilor spre ştiinţă, care includ сele mai bune lucrări ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor, indiferent de forma de participare. Volumul III include lucrări prezentate  la Simpozionul din 16 noiembrie 2018. Pentru cea de-a VIII-a ediție a simpozionului, care se va desfășura pe 31 octombrie 2019,  s-au înscris 48 de studenți și masteranzi din 8 centre universitare din Azerbaidjan, Belarusi, Kazahstan, Republica Moldova, Rusia și România.

Leave a Reply

Your email address will not be published.