Anunț de selecție pentru bursele studențești ROK

În perioada 22 octombrie – 2 noiembrie 2018, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine bursele acordate de nou-înființatul centru de studii coreene al universității, ROK Center for Korean Studies.

ROK Center for Korean Studies este finanțat de The Academy for Korean Studies prin intermediul Seed Program for Korean studies, proiect nr. AKS-2018-INC-2230007 și desfășoară activități de cercetare și diseminare a studiilor coreene.

ROK Center for Korean Studies acordă în fiecare an două burse studențești, în valoare de 800 RON/lună timp de 10 luni, ca recunoaștere și susținere a interesului și rezultatelor studenților universităţii în domeniul studiilor coreene.

Pot candida la bursele ROK studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care, la data selecției, sunt înmatriculați la forma de învăţământ de zi din ciclul de învăţământ de licenţă în anul III de studii sau la forma de învăţământ de zi din ciclul de învățământ de masterat și care își exprimă acordul să participe la activitățile centrului.

Dosarul de candidatură va conține:

  • situaţia şcolară pentru anii de studiu finalizați (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
  • CV, însoțit de diplome sau adeverințe care atestă activitățile și rezultatele menționate;
  • o scrisoare de intenție;
  • certificate de competență lingvistică (limba engleză și eventual limba coreeană).

Dosarele de candidatură vor fi depuse, într-un plic sigilat cu mențiunea ROK, la Secretariatul Facultății de Litere, corp A, parter, persoană de contact lect.dr. Oana Cogeanu, de luni până vineri în intervalul orar 9:30-11:30.

Regulamentul de acordare a burselor studențești ROK poate fi consultat aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.