Zilele Culturii Slave

Astăzi încep la UAIC manifestarile consacrate „Zilelor culturii slave”, care se vor desfășra sub patronajul Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” și a Cabinetului de limbă rusă ale Facultății de Litere, în perioada 21-24 mai 2018 (prelegeri academice, olimpiada internațională „Slova rusă”, expoziție de carte, prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată).

La Olimpiada Internatională „Slova rusă” de promovare a limbii și culturii ruse în spatiul unui alt idiom, avizată MEC, și-au anunțat participarea (directă sau indirectă) studenți și masteranzi de la UAIC (37 participanți direcți), Universitatea „Lev Gumiliov” din Astana, (participare directă, 3 persoane, 30 persoane participare indirectă), Universitatea de Stat din Cerepoveţ, RUSIA, Universitatea Suhumi, GEORGIA, Universitatea Samthe Djavahet; GEORGIA, Universitatea de Stat “Francisko Skorina”, Gomel, BELARUS, Universitatea „Ion Creangă”, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA.

Astăzi, în cadrul unei seri de poezie, se va desfășura concursul de recitare din lirica rusă, la care vor participa studenți și masteranzi de la UAIC și Universitatea „Lev Gumiliov” din Kazahstan, elevi de la liceile din Iași, Pașcani, clubul de limba rusă din Vaslui. În cadrul serii de poezie vor participa și  elevi de la Liceul de Construcții din Iași în cadrul Scolii altfel.  Mîîne, la proba scrisă, participanții vor avea de tradus texte literare, vor scrie un eseu despre filmele sau lecturile preferate, despre expozițiile de artă ale Muzeului Rus din Sankt-Peterburg sau despre monumentele UNESCO, aflate în țara din care provin.

Tot în cadrul Zilelor culturii slave la librăria Tafrali vor fi prezentate manualele de limbă rusă aplicată, elaborate de către membii Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” prof. dr. L.Ivanov, conf. dr. hab. L.Bejenaru, conf.dr M.Vraciu, lect.dr. N.Manole,  în colaborare cu prim-prorector, prof.dr.Hab. Asemgul Moldajanova și colegii de la catedra de filologie rusă a Universității ”Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan, prof. dr. Hab. Kadisha Nurgali, conf.dr.L.G.Mukajanova, conf.dr. G.R. Rahimjanova, conf.dr. A.T.Akisheva, la Editura Universității ”Al.I.Cuza”:

  1. Limbă rusă și comunicare interculturală. Manual pentru nivel B2/C1/Русский язык и межкультурная коммуникация. Учебное пособие.
  2. Limbă rusă aplicată. Filologie și psiho-pedagogie. Manual pentru nivel B2/C1 Русский язык для филологов и педагогов. Учебное пособие.
  3. Limbă rusă aplicată: științe economice. Manual pentru nivel B2/C1 Русский язык для экономистов. Учебное пособие.
  4. Limbă rusă aplicată: științe juridice. Manual pentru nivel B2/C1 Русский язык для специальности «Юриспруденция». Учебное пособие.

Acestea se adresează studenților și masteranzilor de la specializările filologice, pedagogice, economice și juridice și sînt destinate pentru studiul profesional al limbii ruse aplicate. Scopul realizării manualelor a fost formarea la viitorii specialiști a competenței de comunicare la nivelul capacității de a realiza, prin intermediul mijloacelor limbii ruse, comunicarea în sfera didactică și socio-culturală, economică și juridică. Manualele întrunesc o varietate de conținuturi atât pentru studierea problemelor teoretice și practice, căt și pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale a unităților de învățare. Conținuturile unităților de învățare pot fi folosite pentru predarea/pregătirea cursurilor practice în limba rusă. În fiecare manual, acestea prevăd însușirea de cunoștințe și dezvoltarea acestora în baza a cincisprezece module/microsisteme de instruire structurate în complexe cognitiv-lingvistice (CCL) în domeniul filologiei, psiho-pedagogiei, specializării viitoare a profesorului-filolog, a specialistului-jurist și specialistului-economist.

Conținutul unităților de învățare în domeniul limbii ruse are drept scop formarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor în domeniile specializărilor sus-menționate, care caracterizează nivelul de limbă rusă B2/C1 ca limbă străină, corespunzând nivelului suficienței de bază a LSP, LAP (în conformitate cu Cadrul European Comun al Limbilor).

Seria de manuale de limba rusă ca limbă străină elaborate de colectivul de autori menționat pentru studenții de la facultățile de litere, pedagogie, științe juridice și studii economice va contribui la formarea, în învățămîntul superior, într-o problematică de actualitate, a unor absolvenți capabili să facă față unor solicitări de profil specifice mai multor specializări în spațiul multicultural.

Manifestările din cadrul Zilelor culturii slave sunt organizate în colaborare cu universități-partenere din Rusia, Kazahstan, Belarusi, Georgia, Republica Moldova, Comunitatea rușilor Lipoveni din România, Rossotrudnicestvo și Lectoratul de Polonă al UAIC și sunt destinate promovării specialității și imaginii UAIC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.