Prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată

Astăzi, în cadrul manifestarilor consacrate „Zilelor culturii slave”, care se vor desfășra sub patronajul Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” și a  Cabinetului de limbă rusă ale Facultății de Litere în perioada 21-24 mai 2018, la librăria „Orest Tafrali” a UAIC va avea loc, la ora 17,  prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată, editate de cadrele didactice de la Catedra de Slavistică a UAIC în colaborare cu profesori de la Catedra de Filologie Rusă a Universității Euroasiatice „Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan.

La prezentare vor participa cadre didactice de la Facultatea de Litere, studenți și masteranzi, elevi de la liceile din Iași și Pașcani și oaspeți din Kazahstan – d-na profesor dr. Kadisha Nurgali, șefa catedrei de Filologie rusă și masteranzi ai acestei catedre, care vor participa și la cea de-a V olimpiadă „Slova rusă” , organizată de Catedra de Slavistică a UAIC. Manualele se adresează studenților și masteranzilor de la specializările filologice, pedagogice, economice și juridice și sînt destinate pentru studiul profesional al limbii ruse aplicate. Scopul realizării manualelor a fost formarea la viitorii specialiști a competenței de comunicare la nivelul capacității de a realiza, prin intermediul mijloacelor limbii ruse, comunicarea în sfera didactică și socio-culturală, economică și juridică. Manualele întrunesc o varietate de conținuturi atât pentru studierea problemelor teoretice și practice, căt și pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale a unităților de învățare.  Conținuturile unităților de învățare pot fi folosite pentru predarea/pregătirea cursurilor practice în limba rusă. În fiecare manual, acestea prevăd însușirea de cunoștințe și dezvoltarea acestora în baza a cincisprezece module/microsisteme de instruire structurate în complexe cognitiv-lingvistice (CCL) în domeniul filologiei, psiho-pedagogiei, specializării viitoare a profesorului-filolog, a specialistului-jurist și specialistului-economist.

Conținutul unităților de învățare în domeniul limbii ruse are drept scop formarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor în domeniile specializărilor sus-menționate, care caracterizează nivelul de limbă rusă B2/C1 ca limbă străină, corespunzând nivelului suficienței de bază a LSP, LAP (în conformitate cu Cadrul European Comun al Limbilor).

Seria de manuale de limba rusă ca limbă străină elaborate de către membii catedrei de Slavistică  „Petru Caraman” prof. dr. L.Ivanov, conf. dr. hab. L.Bejenaru, conf.dr M.Vraciu, lect.dr. N.Manole în colaborare cu prim-prorector, prof.dr. Hab. Asemgul Moldajanova, colegii de la catedra de filologie rusă a Universității ”Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan, prof. prof. dr. Hab. Kadisha Nurgali, conf.dr.L.G.Mukajanova, conf.dr. G.R. Rahimjanova, conf.dr. A.T.Akisheva,  pentru studenții de la facultățile de litere, pedagogie, științe juridice și studii economice va contribui la formarea, în învățămîntul superior, într-o problematică de actualitate, a unor absolvenți capabili să facă față unor solicitări de profil specifice mai multor specializări în spațiul multicultural.

Manualele au fost recenzate de specialiști în domeniu și recomandate pentru tipar la editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.