Iulius Management Center angajează Economist

Iulius Management Center, parte din grupul de companii Iulius, cel mai important dezvoltator şi operator de centre comerciale de tip mall din România, cu o experienţă de peste 20 de ani în retail-ul modern, te vrea în echipă!

Descrierea postului:

Economistul are următoarele atribuţii:

 • întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa documentelor financiar-contabile ale societăţii, conform reglementărilor contabile şi fiscale aplicabile precum şi procedurilor specifice societăţii (facturi de livrare, facturi privind achiziţii de bunuri şi servicii, operaţiuni de casă şi bancă, verifică Jurnalul de cumpărări şi de vânzari la finalul perioadei de raportare, monitorizează vectorul fiscal al societăţii, întocmeşte declaraţii fiscale);
 • elaborează situaţii la solicitarea managementului pe seama informaţiilor din evidenţa contabilă;
 • analizează indicatori economico-financiari şi raportează rezultatele către managementul companiei;
 • participă la lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale (inventariere, confirmări de solduri pe parteneri);

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe solide de contabilitate;
 • cunoştinţe de bază privind legislaţia fiscală ( calculul profitului impozabil, reglementări privind TVA, impozite locale);
 • buni cunoscători ai pachetului de programe MS Office (în special cunoştinţe de lucru cu MS Excel);
 • spirit de echipă, activ, dinamic, inteligent, tact, atitudine pozitivă, discreţie, loialitate, capacitate organizatorică, iniţiativă, flexibilitate, capacitate de analiză şi sinteză;

Se oferă:

 • pachet salarial motivant;
 • condiţii de muncă deosebite, într-un mediu dinamic şi stimulativ;
 • posibilitatea integrării într-o echipă dinamică, caracterizată prin performanţă şi succese dovedite.

CV-urile se vor trimite pe adresa de email: resurseumane.is@iuliusmall.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.