Istoria Romaniei prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice

Titlul publicaţiei: Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice

Editori: Victor Neumann şi Armin Heinen

Editura: Polirom

Este un demers metodologic cu totul nou în abordarea istoriografică românească, demers inspirat din „istoria conceptuală” inaugurată în Germania postbelică de Reinhart Koselleck, – o privire diacronică asupra unui şir de concepte cheie ale limbajului social, politic, şi cultural românesc (patriotism, democraţie, constituţie, neam şi popor, stil naţional, liberalism, educaţie, Europa etc.), considerate în evoluţia lor ca indici ai evoluţiei societăţii românesti moderne, dar analizate concomitent prin lupa zestrei lor „productive” în gândirea şi practica social-politică românească.
Printre autorii volumului se află personalităţi reputate ale istoriografiei româneşti şi străine: Keith Hitchins, Bogdan Murgescu, Balasz Trencsényi, Ruxandra Demetrescu, Klaus Bochmann, etc. Victor Neumann este profesor la Universitatea de Vest din Timişoara, iar Armin Heinen profesor la Universitatea din Aachen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.