Cum se pot înscrie la masterat studenţii din Republica Moldova

În sesiunea de admitere pentru studii universitare de masterat 2009

 • se pot inscrie
  • Pentru locurile bugetate (cu bursă şi fără bursă) – candidaţii etnici romani sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi de studii de licenţă în România sau în alt stat membru al U.E;
  • Pentru locurile cu taxă – candidaţii etnici romani sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi de studii de licenţă în România, în alt stat membru al U.E. sau alt stat terţ (R. Moldova, Albania, Macedonia, Ucraina etc).
 • Candidaţii pot opta pentru orice domeniu de studii universitare de masterat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, repartizarea pe programe făcându-se în momentul încheierii contractului de studii.


Cifra de şcolarizare

 • Fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă: 13 locuri
 • Fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă: 21 locuri
 • Cu taxă de şcolarizare în lei: 200 locuri


Înscrierea

în perioada 13-18 iulie, între orele 9-16, în Amf P.10


Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere copii ale actelor de identitate (paşaport, buletin de identitate, anexa cu domiciliu, certificat de naştere, certificat de căsătorie-dacă este cazul) şi ale actelor de studii (diploma de bacalaureat şi anexa acesteia, diploma de licenţă şi anexa acesteia), adeverinţă medicală tip, o fotografie ¾.


La înscriere, candidaţii se vor prezenta buletinul (inclusiv anexa cu domiciliu) şi paşaportul, ambele în original.


Candidaţii sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.


Media de admitere se va calcula astfel: media între media aritmetică a anilor de studii universitare (nu ECTS) şi media la examenul de licenţă. Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.


Până pe data de 22.07.2009, candidaţii admişi trebuie să depună actele de studii în original, copie legalizată după certificatul de naştere, copie după chitanţa care confirmă plata taxei de înmatriculare (pentru candidaţii admişi la buget)/1/3 din taxa de şcolarizare a sem. 1 (pentru candidaţii admişi la taxă).


Relaţii suplimentare: Rectorat – Departamentul Programe Didactice, tel. 0232201119, e-mail: admitere@uaic.ro

2 Comentarii la "Cum se pot înscrie la masterat studenţii din Republica Moldova"

 1. Ernu Eugenia   03/09/2009 at 10:17 pm

  Mai sunt locuri pentru sesiunea septembrie lla masterat pentru studentii din R.Moldova?

 2. Ana-Maria   04/09/2009 at 2:03 pm

  mai sunt 120 de locuri la master la taxa

Leave a Reply

Your email address will not be published.